Государственные учреждения:

http://www.rik.ee/ - Registrite ja infosüsteemide keskus (e-Äriregister)
http://www.emta.ee/ - Eesti Maksu- ja Tolliamet
http://www.haigekassa.ee/ - Eesti Haigekassa
http://www.stat.ee/ - Eesti Statistika
http://www.fin.ee/ - Rahandusministeerium
http://www.quote.ibs.ee/valuutad.cgi - Valuutakursid
http://www.eas.ee/ - Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
http://www.pensionikeskus.ee/ - Pensionikeskus
http://www.tootukassa.ee/ - Eesti Töötukassa
http://www.ensib.ee/ - Eesti Sotsiaalkindlustusamet
http://www.tallinn.ee/ - Tallinna linna kodulehekülg
http://www.erpel.ee/ - Eesti Raamatupidamisettevõtete Liit (ERPEL)
http://www.easb.ee/ - EV Raamatupidamise toimkond
http://www.riigiteataja.ee/ - Elektrooniline Riigi Teataja - eRT